Skip to main content

Institusi insurans konvensional secara umumnya memperolehi keuntungan apabila jumlah premium yang diterima melebihi jumlah tuntutan yang dibayar kepada pemegang polisi insurans.

Perbezaan positif di antara premium dan tuntutan di anggap sebagai lebihan atau surplus. Selain dari itu, lebihan turut dihasilkan oleh institusi insurans daripada sumber-sumber lain seperti faedah dan dividen daripada pelaburan, pelbagai jenis yuran dan tuntutan ganti rugi yang lebih rendah dari yang telah diramalkan.

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.